Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Filmstart: 08.07.2021 - (Kino)
Abenteuer, Action, Fantasy
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
The adventures of Shang-Chi, the Master of Kung Fu.
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Cast & Crew
translate::scifi::director Destin Daniel Cretton
translate::scifi::cast Fala Chen, Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai